O nama

2DM TOP BUSINESS SERVICE

Preduzeće za poslovne usluge, d.o.o.


Naša firma je osnovana 1992. godine i osnovni poslovi koje obavlja su:

  • Računovodstvene usluge za pravna lica i preduzetnike,
  • Poreski i ekonomski konsalting,
  • Osnivanje preduzeća i radnji i izmene u registraciji kod APR,
  • Izrada osnivačkih i drugih opštih akata-pravilnici, ugovori itd,
  • Prijave i odjave radnika i upis staža,
  • Usluge likvidacionog postupka za preduzeća.
Računovodstvene usluge (vođenje poslovnih knjiga na računaru, izrada završnih računa i razni izveštaji po potrebi), usluge registracije i izmena u registraciji preduzeća, radnji i predstavništava stranih lica, prijave i odjave radnika, upis staža, sprovođenje postupka likvidacije, obračun zarada, troškova na službenom putu, naknada po raznim ugovorima (delo, dopunski rad, stipendije, autorski honorari i sl.), odnosi sa Poreskom upravom, Narodnom bankom i drugo, deo su usluge koju pružamo našim klijentima.

Korisnici naših usluga su bili ili trenutno i jesu i preduzeća čiji su osnivači strane kompanije kao što su Marsh d.o.o. Beograd, ABA Tel d.o.o. Beograd, Finep SR d.o.o. Beograd, Jutranjka d.o.o. Beograd, Neores d.o.o. Beograd, Global Gold Colony d.o.o. Kragujevac, SGH Constructa d.o.o. Beograd, BJN Financial d.o.o. Beograd, srednja preduzeća kao što su Nega kola i DDD d.o.o. Beograd, Frigo Grand d.o.o. Belanovica, Caričin Grad N&MM Beton d.o.o. Beograd, Univerzal-TPM d.o.o. Beograd, zatim preduzeća kao što su Fond dijaspora za maticu Beograd, BUDUĆNOST-KOOP d.o.o. Beograd, ConFis d.o.o. Beograd, Eco Logic Ing d.o.o. Beograd, Technology International Services d.o.o. Beograd, Team Investment Plus d.o.o. Pančevo, Euro Lav d.o.o. Beograd, Apple land d.o.o. Banatsko Karađorđevo, ŽIG d.o.o. Beograd i desetak drugih preduzeća sa poslovanjem koje je nešto manjeg obima, uključujući i predstavništva stranih lica i nekoliko preduzetnika. Preduzeća su različitog profila a delatnosti su raznovrsne i to ulaganje u nekretnine, uvoz-izvoz, trgovina na veliko i malo, građevinske i projektantske usluge, razne druge usluge, finansijsko posredovanje, proizvodnja.

Konsultantske usluge pružili smo u periodu od 2008. do 2014. godine sledećim pravnim licima: PZP Niš a.d. Niš, PZP Beograd a.d. Beograd, PZP Vranje a.d. Vranje, PZP Kragujevac a.d. Kragujevac, Vojvodinaput – Bačkaput a.d. Novi Sad, AD Sremput Ruma, Fabrika maziva FAM a.d. Kruševac, DMS grupa d.o.o. Novi Sad, Schneider Electric DMS d.o.o. Novi Sad, Xella Srbija d.o.o. Vreoci, YugoRosGaz a.d. Beograd, Farmalogist d.o.o. Beograd, MPC Holding Mercata d.o.o. Beograd, Djak Sport d.o.o. Beograd, Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica, JKP Objedinjena naplata Niš, Tehnicom Informatika d.o.o. Niš, Alfa-Plam a.d. Vranje, Proleter a.d. Ivanjica, Confluence Property Management d.o.o. Beograd, ITM Logistika d.o.o. Beograd, Nacionalna logistika d.o.o. Beograd.